Hoe kun je steunen?


Een scholarship.... € 70,-- !!

Het pakket met kleding, schoeisel, schoolboeken, schriften, pennen, stiften, passer, een rekenmachine en rugzak kost € 70,--

Oftewel voor € 0,20 per dag kan een kind weer naar school.

Wil jij dat mogelijk maken?

In oktober/november gaan weer we de scholarships rondbrengen. Dit keer willen we zo'n 400 kinderen gelukkig maken met de mogelijkheid om naar school te kunnen blijven gaan. Onderwijs is in Nepal dé sleutel om een nieuwe toekomst op te bouwen en de armoede structureel te bestrijden.

Je kunt ook zelf een aantal scholarships gaan brengen gekoppeld aan een onvergetelijke rondreis; de ABC-sponsorreis.

We hebben jullie hulp en donaties bij dit alles hard nodig om voor deze schoolkinderen hun droom weer waar te maken… naar school kunnen gaan!

Hiervoor gaan we de komende tijd de volgende zaken ondernemen:

  • Het inzamelen van sponsorgelden om de scholarships te financieren
  • Het mede organiseren van jullie ABC-sponsorreis

We zijn met elke financiële hulp geholpen. Dit kan een eenmalige bijdrage zijn of een meerjarige sponsoring welke fiscaal aftrekbaar is.

Je kunt doneren op rekeningnummer:

Hart4onderwijsNepal; NL81INGB0007933162

Wil je meer informatie over donaties? Neem dan contact op met Petra Vosters onze penningmeester.

Sinds 9 mei 2017 hebben wij de officiële ANBI-status!

Copyright 2017  Hart4onderwijsNepal